Hernieuwbare brandstofeenheden (HBE) – Alles uitgelegd

HBE – De informatie die jij moet weten over HBE’s voor elektrische voertuigen

De Nederlandse overheid heeft als doel om het aandeel van hernieuwbare energie in het vervoer te vergroten en de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Hiervoor wordt in Nederland gebruik gemaakt van een marktmechanisme genaamd ‘Energie voor Vervoer’, waarin hernieuwbare brandstofeenheden (HBE) een belangrijke rol spelen.

HBE certificaten

Hernieuwbare brandstofeenheden is een marktmechanisme gebaseerd op certificaten. Elke partij die olieproducten verkoopt aan het Nederlandse vervoer is verplicht een percentage van dit product te laten bestaan uit een bio component. Dit percentage kan deels worden bereikt door het fysiek bijmengen van een biobrandstof, maar ook door de bio-verplichting af te kopen doormiddel van hernieuwbare brandstof certificaten.

Het percentage van de brandstof dat moet bestaan uit een bio component neemt elk jaar toe. Op deze manier wordt de uitstoot stapsgewijs verlaagd. Aan het einde van het jaar wordt voor elke leverancier van olieproducten een balans opgemaakt van het aantal geleverde liters olieproduct en geleverde liters biobrandstof. Wanneer de geleverde liters biobrandstof niet voldoende zijn om aan de percentuele verplichting te komen kan het ontbrekende deel worden afgedekt met HBE certificaten.

Types of HBE

De HBE’s zijn onderverdeeld in 4 verschillende types. Hierdoor wordt het gebruik van bepaalde grondstoffen of vormen van hernieuwbare energie bevorderd en anderen juist ontmoedigd.

Er worden vier soorten HBE onderscheiden:

  • HBE-Geavanceerd (geavanceerde biobrandstoffen)
  • HBE-Conventioneel (conventionele biobrandstoffen)
  • HBE-IX B (biobrandstoffen die voldoen aan een Europese richtlijn)
  • HBE-Overig (overige hernieuwbare brandstoffen zoals elektriciteit)

HBE reports

Elk bedrijf dat deelneemt aan de systematiek Energie voor Vervoer en HBE’s wil creëren moet jaarlijks uiterlijk op 1 mei een rapportage kunnen overleggen. Met deze rapportage dient het aan te tonen dat het aan zijn verplichtingen heeft voldaan en de juiste hoeveelheid HBE’s heeft gecreëerd.

De NEa controleert of bedrijven voldoen aan hun verplichtingen en kan zo nodig handhavend optreden. Bedrijven die hun verplichtingen niet nakomen, kunnen worden beboet.

Verplichte en vrijwillige deelnemers HBE’s

Leveranciers van olieproducten aan het Nederlands vervoer zijn verplicht deel te nemen aan dit systeem. Andere bedrijven zoals de logistiek, het personenvervoer of de scheepsvaart kan zich vrijwillig aansluiten bij de systematiek Energie voor Vervoer en HBE’s creëren. Hierdoor worden bedrijven die bijvoorbeeld stroom via laadpalen leveren aan elektrische voertuigen beloond voor hun bijdrage aan de vermindering van de uitstoot.

Hoe verdien je HBE’s

Om HBE’s te verdienen, moet je energie leveren aan voertuigen door bijvoorbeeld elektrische voertuigen te laden. 278 kWh staat gelijk aan 1 HBE. Om de HBE’s te ontvangen, moet je een eigen rekening openen en een HBE administratie bijhouden. Deze HBE administratie wordt gedaan in ons eigen systeem waarbij de inkoop en verkoop van stroom wordt gemeten en geadministreerd. Op deze manier kan exact worden bijgehouden hoeveel stroom er wordt geleverd aan de elektrische voertuigen.

Handelen in HBE’s

Omdat de vraag naar HBE’s groter is dan het aanbod kan je HBE’s verkopen. Helaas is hiervoor op dit moment geen openbare markt maar gaat dit onderhands of via een handelaar. De markt voor HBE’s groeit gestaag, waardoor het steeds interessanter wordt om HBE’s te verdienen en te verhandelen.

Is het voor iedereen interessant die laadpalen heeft?

Hoe meer laadpunten je op een locatie hebt, hoe interessanter het is om HBE’s te creëren en te verhandelen. Aangezien er kosten zijn verbonden aan het registreren van HBE’s, is het pas rendabel als je veel stroom aan voertuigen levert. Het kantelpunt ligt bij een verbruik van 150.000 kWh.

Dit staat ongeveer gelijk aan het op eigen locaties laden van:

  • 80 elektrische auto’s of;
  • 20 elektrische bestelbusjes of;
  • 3 elektrische vrachtwagens

Als er op de locatie van de laadpunten ook zelf stroom wordt opgewekt doormiddel van zonnepanelen of een windmolen kan dit kantelpunt lager liggen.

HBE waarde

HBE certificaten verkopen kan een lucratieve business zijn. Het is handig om te weten of dit ook zo is voor uw situatie. Wilt u een gedetailleerder overzicht van uw potentiële opbrengsten? Bereken dit met onze HBE calculator. De HBE prijs van 2023 is hier in verwerkt.

Drive-Green uw partner voor HBE’s

Worden er nu, of in de nabije toekomst op uw locaties veel elektrische voertuigen geladen? Neem dan nu contact op om te bespreken of HBE’s voor u geld opleveren.

Dit bericht is gepost in HBE's. Bookmark de link.